მთავრობა ბეჭდავს ფულს, 50 Cent ბეჭდავს თავის საკუთარ ფულს, ჩვენ რატომ არ უნდა გავაკეთოთ იგივე?

printmoney1.კაპიტალისტმა უნდა იცოდეს, როგორ გარდაქმნას 2+2=$4.000.000-ად

2.ხუთოსნებმა იციან, რომ 2+2=4, მაგრამ ხუთოსნების უმრავლესობამ არ იცის როგორ გარდაქმნას '2+2' 4 დოლარად ან მილიონად.

3.ადრინდელი წარმატება არ იძლევა მომავალშიც წარმატების გარანტიას.

4.ბიზნესი არ არის დემოკრატია. მე გიხდით ხელფასებს. ან იმას გააკეთებთ რასაც მე გეუბნებით ან მოძებნეთ ახალი სამსახური.

5. გადასახადები არ არის პატრიოტული.

6.ბიუროკრატები რომლებიც მთავრობას მართავენ, იციან როგორ უნდა გაფლანგონ ფული, მაგრამ მათ არ იციან როგორ შექმნან ფული. მათ მხოლოდ ის იციან, როგორ გაზარდონ გადასახადები.

7.თამაშები უკეთესი მასწავლებლები არიან, ვიდრე მასწავლებლები

8. რისკი=კონტროლს

9.მდიდარი უფრო გამდიდრდება და ღარიბი უფრო გაღარიბდება.

10.ყველას ვისაც აქვს ქონება, უფრო მეტი მიეცემა და ექნება სიუხვე. მაგრამ იმას ვისაც არაფერი აქვს, რაც აქვს ისიც წაერთმევა.

11. ღმერთი აჯილდოვებს მდიდარს და სჯის ღარიბს.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)