გამოიცა წიგნი G-unitcity Star

თავდაპირველად ვაკლიკებთ "READ MORE" -ს

წიგნს ვეპყრობით შემდეგნაირად:

1. მაუსით ვაწკაპუნებთ წიგნის კუთხეებს ან ვეცნობით პუნქტ 2-ს.
2. შესაძლებელია წიგნზე ასეთი ზემოქმედებაც: მაუსით ჩავავლებთ გვერდის კიდეს ისე, რომ არ ავუშვებთ მას ჩვენი ზემოქმედების არეალიდან და გადავაადგილებთ გვერდს ნებისმიერი მიმართულებით – ზევით, ქვევით და ა.შ. საითაც მოვისურვებთ, ვცელქობთ. წიგნს ვფურცლავთ ბოლომდე და იგივეს გავიმეორებთ უკუ მიმართულებით. წიგნი მყარ ყდიანია, ამიტომ, სურვილის შემთხვევაში, დაელოდეთ ბოლო გვერდის სიბრტყეზე გადაადგილების ეფექტს.

სულ ეს არის.

უმორჩილესად გთხოვთ, არ დაჭმუჭნოთ წიგნი! იგი ავტორს, ოი, (შეიძლება – ვაუც), რა დიდხანს უნდა გამოადგეს! (ტესტი იუმორის გრძნობაზე!) 🙂

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)