ბრენდები

50 სენთს გააჩნია განსაკუთრებული ტალანტი ბიზნესში, მან შექმნა ისეთი ძლიერი ბრენდები, როგორებიცაა: SMS Audio (ყურსასმენების მწარმოებელი კომპანია), SMS boxing (ბოქსის ლეიბლი), Effen Vodka (სპირტიანი სასმელები), Frigo underware (ქვედა სასცვალების მწარმოებელი მანუფაქტურა), G-Unit books (წიგნები), Street King energy wather (ენერგეტიკული სასმელი).

1 2 3
4 5 6

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)