50 სენთის მაღალფსონიანი ბრძოლა G-Unit-ის სულისთვის

50battleმ პროცესმა მასწავლა:

1.დისციპლინა

2.ფოკუსირება

3.ვემსახურო მისიას, უფრო შესანიშნავია ვიდრე ჩემს საკუთარ ინტერესებს. 

4.მივიღო ბრძანებები, მივდიო განკარგულებებს და გავცე ბრძანებები.

5.ვაკონტროლო ჩემი შიშები და ჩემი სიბრაზე.

6.შევისწავლო და პატივივსცე ჩემს მტერს.

7.მჯეროდეს ჩემი მიმდევარი ჯარისკაცების და მივსცე მათ ჩემი სიცოცხლე, ისევე როგორც ისინი მომცემენ თავიანთ სიცოცხლეს.

8.მომზადება ბრძოლაში წასვლამდე.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)