50 სენთი არის ჯონ როკფელერის ახალი ვერსია

50cent_effenოლო დღეების სიახლეები გვეუბნებიან, რომ 50 სენთი გაკოტრდა. დიახ, 50-ს პერსონალურად მართლაც არ აქვს ფული და ის დიდ ვალშია ჩაფლული. მაგრამ მისი ცნობილი ბრენდ-კომპანიები, როგორებიცაა: SMS Audio(ყურსასმენების მწარმოებელი), Effen(არაყის მწარმოებელი) და Frigo(ქვედა საცვლის მწარმოებელი) ისევ მყარად დგანან და არანაირი ცნობა არ არის მათი დავალიანებების ან სხვა ფინანსური პრობლემების შესახებ. როგორც ამის შესახებ გავიგეთ SMS promotions(ბოქსის კომპანიზე), რომელიც დიდ ვალშია.

ფინანასური ექსპერტები ფიქრობენ, რომ 50 თავის მფლობელობაში მყოფი $155 მილიონი გარდაქმნა თავისი კომპანიების აქტივებად, რათა დაეცვა თავისი კაპიტალი და თავი აერიდებინა თავისი უმსხვილესი კრედიტორებისთვის ფულის გადახდისთვის.


50 სენთის ტაქტიკა მსგავსია ნავთობის ბარონის ჯონ როკფელერის ქმედებების. როცა აშშ-ს მთავრობამ დაიწყო ბრძოლა ჯონ როკფელერის სტარადრდ ოილის კომპანიის წინააღმდეგ ანტი-მონოპოლიური კანონით. ჯონ როკფელერმა სტანდარდ ოილი დაყო 16 პატარა კომპანიად. ის ფლობდა სამართავ აქციებს ყველა კომპანიაში. და 98 % ნავთობის ბაზრის ისევ მისი კონტროლის ქვეშ იყო..

50 სენთმა კონ როკფელერის მსგავსად იცის როგორ უნდა ითაღლითოს კანონის საფარვლის ქვეშ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionally add an image (JPEG only)